Statistik om flyktingmottagande

Antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem

Sista februari 2017 bodde cirka 17 000 personer i Västra Götaland som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, varav ca 6 000 ordnat med sitt eget boende. Lite knappt 4 000 av de boende är ensamkommande barn. Antalet inskrivna har minskat med drygt 10 000 personer sedan förra årsskiftet.

Antal inskrivna boende per invånare varierar mycket mellan de olika kommunerna. Högst antal är det i Mellrud med ca 540 asylsökande per 10 000 invånare och lägst antal i Bollebygd med ca 20 asylsökande per 10 000 invånare.

asylboende VG

Antal kommunmottagna

Antalet kommunmottagna, dvs flyktingar som beviljats uppehållstillstånd, i Västra Götalands kommuner uppgår under oktober - januari till ca 5 000 personer. Flest mottagna per invånare har det under peroden varit i Bengtsfors med ca 120 mottagna per 10 000 invånare och lägst i Essunga med ca 9 mottagna per 10 000 invånare. 

kommunmottagna VG

Antal asylsökande i Sverige

Antal asylsökande i Sverige under februari uppgick till ca 1 800 personer, vilket är något lägre än under de senaste månaderna. Totalt under 2016 kom det ca 29 000 asylsökande till Sverige vilket är det lägsta antalet sedan 2011. Under 2015 sökte drygt 160 000 männsikor asyl i Sverige.

asylansökningar Sverige

 

 

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

uiqt|wB&sizqv5it|pwnnH%vozmoqwv5{msizqv5it|pwnnH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m