Infrastruktur och kollektivtrafik

Här nedan finns länkar till statistiksidor som handlar om Infrastruktur och kollektivtrafik.

 

 Infrastruktur

Tillgänglighetsatlas över Västra Götaland

I tillgänglighetsatlasen illustreras möjligheterna att ta sig med bil eller kollektivtrafik till utvalda platser, som till exempel högskolor, i Västra Götaland med omnejd.

Regionfakta - Infrastruktur

Trafikanalys

Svenska hamnar

SCB

Eurostat

Fakta om Västra Götaland (kapitel Infrastruktur och kommunikation)

Kollektivtrafik

Uppföljning kollektivtrafik i Västra Götaland

Trafikanalys: Lokal och regional kollektivtrafik

SKL: Öppna jämförelser kollektivtrafik

Svensk kollektivtrafik: kollektivtrafikbarometern

Svensk kollektivtrafik: uppföljning kvalité, miljö, tillgänglighet och säkerhet

Fakta om Västra Götaland (kapitel Infrastruktur och kommunikation)

Interaktiva analyser 

Flowmap Sweden - Pendling 2010

Vägobjekt och kollektivtrafikåtgärder 2014-2025, Västra Götaland

Kontakt

Infrastruktur

Christian Bergman
Koncernstab regional utveckling
Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur
Västra Götalandsregionen

Telefon: 010-441 1677
Mobil: 070-646 3097
 

Kollektivtrafik

Maria Larsson
Koncernavdelning data och analys
Enhet samhällsanalys
Västra Götalandsregionen

Telefon: 010-441 20 32 
Mobil: 070-217 5763 
 

uiqt|wBkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m