Kultur och turism

Här hittar ni statistik om kultur och turism i Västra Götaland.

Kultur

Västra Götaland är Sveriges största kulturregion. Genom målmedveten satsning och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare, har kulturen fått en självklar roll i samhällslivet.

Länkarna nedan går till statistikdatabas för Västra Götaland. Här finns kulturstatistik som berör kommunernas kultursatsningar och medborgarnas kulturvanor.  Det finns även besök- och aktivitetstatistik för regionalt finansierade scenkonstinstitutioner och museer.  Vidare finns statistik för folkhögskolor och studieförbund i Västra Götaland.  

Kreaktor- statistik om ekonomiskt stöd som kulturnämnden fördelar

Fakta Västra Götaland (avsnitt kultur)

Huvudsida för kulturstatistik

Barn och ungdomskultur

Folkhögskolor och studieförbund

Kommunernas kultursatsningar

Kulturvanor

Scenkonst och museer

Myndigheten för kulturanalys är ansvarig för den nationella officiella statistiken inom kulturområdet. 

Myndigheten för kulturanalys - statistik 

 

Turism

Turismen är en växande näring i Sverige och i Västsverige. Den officiella inkvarteringsstatistiken används för att mäta och följa utvecklingen. Statistiken för regionen kommer från Västsvenska Turistrådet, som är Västra Götalandsregionens helägda bolag med ansvar för att utveckla och marknadsföra Västsverige som turistdestination. Västsvenska Turistrådet driver även ett analys- och utvecklingsarbete i form av omvärldsbevakning, utvärderingar, tillvätanalyser, kundundersökningar, med mera.

Statistik över gästnätter

Aktuell statistik månadsvis för länet, delregioner och kommuner fördelat på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping. Statistiken visar bland annat antal gästnätter, gästens nationalitet samt beläggningsgrad i Västsverige.

Inkvarteringsstatistik på SCB 

Kontakt

Kultur

Mari Nilsson
Koncernavdelning data och analys
Enhet samhällsanalys
Västra Götalandsregionen

Mobil: 076-788 26 95
 

Turism

Marie Linde
Turistrådet Västsverige
  

uiqt|wBuizq5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muizq5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5tqvlmH%vi{|{%vmzqom5kwuuizqm5tqvlmH%vi{|{%vmzqom5kwuuiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m