Miljö

I Västra Götaland bedrivs ett ambitiöst miljöarbete på både lokal och regional nivå, genom kommuner och andra myndigheter, näringsliv och organisationer, med flera.

Här finns uppgifter för uppföljning av klimatdata och annan regional miljöstatistik.

Klimatpåverkande utsläpp

Nationella utsläppsdatabasen

Energistatistik

Produktion, konsumtion och användning av energi i Västra Götaland

Förnybara drivmedel och effektivare fordon

Miljöbilar med mera

Leverans fordonsgas

Försålda mängder fordonsgas per län

Gastankställen, gasbilar med mera

Produktion av förnybar energi

Vindkraft, produktion och antal verk

Livsstil och konsumtion

Antibiotikaförskrivning

Avfall, kg per capita

Uppföljning av regionala miljömål

Länsstyrelsen har ett myndighetsansvar för att samordna analys och uppföljning av de nationella och regionalt nedbrutna miljökvalitetsmålen för Västra Götaland. 

Kontakt

Lars Karlsson
Koncernstab regional utveckling
Miljöavdelningen
Västra Götalandsregionen

Telefon: 010-441 40 31
 

uiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5wtw%v5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m