Näringslivstatistik i Västra Götaland

Västra Götaland har ett brett och livskraftigt näringsliv. En viktig del i arbetet för regionen är att följa näringslivets utveckling. Här nedan finns statistik som beskriver näringslivets utveckling samt hur regionens styrkeområden har utvecklats.

Statistik

Utveckling Västra Götaland- kvartalsstatistik om bl.a. näringslivsutveckling. Kvartal 2 2016.

Statistik för näringsliv (Statistikdatabasen)

Nyföretagande (Tillväxtanalys)

Fakta om Västra Götaland 2015

Regionfakta Näringsliv (Pantzare Information AB)

Nyföretagande Västra Götaland 2007-2010 (interaktiv analys)

Strukturomvandling i kommuner Västra Götaland (interaktiv analys)

Strukturomvandling i lokala arbetsmarknader Västra Götaland (interaktiv analys)

Innovationsindex 2004-2010 efter län

Innovationsindex Västra Götaland

Styrkeområden

Västra Götalandsregionen arbetar idag med flera styrkeområden, biomedicin och hälsa (Life Science), fordon, IT, livsmedel, petrokemi, textil, kultur-, besöks- och upplevelsenäringen samt den maritima sektorn.

För styrkeområdet Fordonsindustri finns två olika statistiksammanställningar. Den ena baseras på svensk näringslivsindelning (SNI 07) och den andra på VINNOVA:s nationella företagsinventering. För båda har regional arbetsmarknadsstatistik från SCB använts.

Analys av styrkeområden i Västra Götaland 2005-2009 (interaktiv analys)

Life Science sektorn i Sverige 2000-2010 (interaktiv analys)

Life science sektorn i Västra Götaland 2000-2010 (kortrapport)

Life Science-sektorn 2000-2010 (VINNOVA-analys)

 

Livsmedelsföretagens ekonomiska utveckling i Västra Götaland 2010-2011 (interaktiv analys)

Livsmedelssektorn i Västra Götaland 2007-2010 (kortrapport)

Livsmedelsindustri Västra Götaland 2007-2010 (SNI 07)

 

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2010-2011 Västra Götaland (interaktiv analys)

Kultur-Besöks och Upplevelsenäringen Västra Götaland 2007-2010 (SNI 07)

 

Fordonföretagens ekonomiska utveckling 2010-2011 Västra Götaland (interaktiv analys)

Fordonsindustri Västra Götaland 2007-2010 (SNI 07)

Fordonsindustri 2007-2010.pdf (VINNOVA-analys)

 

Trä- och möbelföretagens ekonomiska utveckling 2010-2011 Västra Götaland (interaktiv analys)

Trä och möbelindustri Västra Götaland 2007-2010 (SNI 07)

 

 Textilföretagens ekonomiska utveckling 2010-2011 Västra Götaland (interaktiv analys)

Textilindustri Västra Götaland 2007-2010 (SNI 07)

Konjunkturen i Västra Götaland

Aktuell information och rapporter om konjunkturläget i Västra Götaland

Sverige-Norge samarbetet

Näringsgrenar KUSK 2004-2009 (interaktiv analys)

Näringsgrenar KUSK (kapitel) 2004-2009 (interaktiv analys)

Övrigt

Kontakt

Joakim Boström
Koncernavdelning data och analys
Enhet samhällsanalys
Västra Götalandsregionen

Telefon: 010-441 16 75
Mobil: 070-082 26  21
 

uiqt|wBrwisqu5jw{|zwuH%vozmoqwv5{mrwisqu5jw{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m