Utbildning och arbetsmarknad

Statistik och fakta relaterat till utbildning och arbetsmarknad i Västra Götaland

Utbildning

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos till 2025

Högutbildades flyttningar- Kort sammanställning om högutbilades flyttmönster

Efter examen- vart tar studenterna vägen? Rapport om den regionala kompentensförsörjningen.

Utbildning (statistikdatabasen)

Elever behöriga till gymnasieskolan (interaktiv analys)

Övergångsfrekvens, andelen studenter som påbörjar högskola inom tre år efter att ha tagit studenten (interaktiv analys)

Befolkning 16-74 år efter tid, region, utbildningsnivå, ålder och kön(statistikdatabasen).

Utbildningsnivå (interaktiv analys)

Folkmängd 25-64 år efter tid, region, födelseland, utbildning och kön (statistikdatabasen).

Forskarutbildade 16-74 år per 1000 invånare efter region och tid(statistikdatabasen). 

Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland 

Månadsvis fakta om arbetsmarknadsläget

Sammanställning av Arbetsförmedlingens yrkesbarometer för Västra Götaland

Arbetsmarknad

Arbetslöshet Västra Götaland 1992-2011 (interaktiv analys)

Varsel i Sverige efter län 1992-2012 (interaktiv analys)

Ungdomsarbetslöshet Västra Götaland 1992-2011 (interaktiv analys)

Ohälsa och arbetslöshet Västra Götaland 2003-2010 (interaktiv analys)

Sysselsättningsgrad Västra Götaland 1985-2010 (interaktiv analys)

Sysselsättningsgrad födda utanför Sverige 2003-2010 (interaktiv analys)

Nyföretagande Västra Götaland 2007-2010 (interaktiv analys)

Strukturomvandling i lokala arbetsmarknader Västra Götaland (interaktiv analys)

Strukturomvandling i kommuner Västra Götaland (interaktiv analys)

BRP per invånare, delregioner Västra Götaland 1993-2008 (interaktiv analys)

Analys av styrkeområden i Västra Götaland 2005-2009 (interaktiv analys)

Life Science sektorn i Sverige 2000-2010 (interaktiv analys)

Pendling (statistikdatabasen)

Yrken (statistikdatabasen)

Kontakt

Marja-Leena Lampinen
Koncernstab regional utveckling
Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur
Västra Götalandsregionen

Telefon: 010-441 16 36
Mobil: 070-540 41 16
marja-leena.lampinen(at)vgregion.se

uiqt|wBuizri4tmmvi5tiuxqvmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m