Dekorer

Västra Götalandsregionens visuella profil är uppbyggd av logotypen, fastställda dekorer, typografin och 13 olika färger. Dekoren hämtar sina former från märket, "trekanten" i logotypen. Dekorerna finns endast i fem av våra 13 färger. Dekorerna får inte användas i andra färger. Varje dekor består av två toner och får inte ändras. Ljus ton är 70 procent av fullfärg (alternativt 30 procent opacitet).

VGRs fem dekorfärger och element


Att använda dekorerna

Dekorernas grundutförande är fastställt och får inte ändras. Däremot är det tillåtet att göra egna beskärningar av dekorerna. Lägg märke till att dekorerna är formgivna för att i de flesta fall vara utfallande. Undvik att göra utsnitt ur dekorerna i form av till exempel cirklar eller trianglar.

Utsnitt dekorer

Färgprover för tryck

Observera att olika färger/färgblandningar används vid tryck på bestruket respektive obestruket papper. Detta för att uppnå så exakt färgnyans som möjligt, oberoende av papperskvalitet. Färdiga färgprover att använda som referens kan beställas via  .  

Mer information om Västra Götalandsregionens dekorer

Läs mer om hur du kan använda dekorerna i Manual för Visuell profil, Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Övergripande ansvar
Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret  

För råd och stöd om hur dekorer ska användas kontakta din verksamhets kommunikationsavdelning.

uiqt|wB%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{m%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{m%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{m{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m