Digitala medier

Digitala medier

I digitala medier ingår exempelvis webbplatser, appar, sociala medier och film. Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen, förutom några få undantag, har ett gemensamt gränssnitt. För att säkerställa att vi lever upp till de krav som finns avseende prestanda, tillgänglighet och efterlevnad av den visuella profilen använder vi en så kallad stilguide.

Se stilguide i högerkolumnen.

Webbplatser

Det ska tydligt framgå vilken verksamhet som är avsändare och att verksamheten är en del av Västra Götalandsregionen. Genom att använda Västra Götalandsregionens gemensamma publiceringsverktyg och de mallar som ingår där, efterlevs den visuella profilen samtidigt som det finns goda möjligheter för respektive verksamhet att forma sin egen webbplats.

Mer information om digitala medier

Läs mer om digitala medier och tillämpningar i Manual för Visuell profil, Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Digitala medier
Kenny Stolpe
Koncernstab kommunikation och externa relationer
Telefon: 0736-88 54 21,  

Visuell profil
Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret  

uiqt|wBsmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{m%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{m{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m