Färger

Västra Götalandsregionens visuella profil innehåller 13 färger som är utvalda för att fungera sinsemellan. Användningsområden kan till exempel vara diagram, ramar, rubriker och färgplattor. Här hittar du färgkoder för tryck på bestruket och obestruket papper, för digitala medier och skärm, målning, skyltproduktion med mera.

 Västra Götalandsregionens färgpalett

Dekorerna finns endast i fem av våra 13 färger. Dekorerna får inte användas i andra färger.
www.vgregion.se/visuellprofil/dekorer

 

Mer information om Västra Götalandsregionens färger

Läs mer om färger – vår gemensamma palett i Manual för Visuell profil, Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt

Övergripande ansvar
Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret  

För råd och stöd om hur färger ska användas kontakta din verksamhets kommunikationsavdelning

uiqt|wB%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{m%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{m{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m