Grafiska mallar

 

 

 

 

 

 

Västra Götalandsregionens visuella profil är framtagen för att både ge möjlighet till varierande layouter och en god tillgänglighet. Det finns mallar och dekorer för professionell formgivning i InDesign samt för internt bruk och produktion i Microsoft Word och Power-Point (informationsblad, omslag, nyhetsbrev och bildspel). Det finns dessutom mallar för användning i digitala medier. För att säkerställa att korrekt mall används bör den laddas ner vid varje produktionstillfälle.

Till VGR mediebank och mallar

Kontakt

Övergripande ansvar
Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret  

För råd och stöd om hur mallar ska användas kontakta din verksamhets kommunikationsavdelning.

uiqt|wB%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{m%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{m{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m