Skrivhandledning, språk och ordlistor

Hur vi i Västra Götalandsregionen uttrycker oss i skrift har stor betydelse. Det vi skriver måste vara begripligt, både för de vi är till för och för medborgarna. Att kunna förstå är också en förutsättning för insyn och för att kunna påverka.
Här har vi samlat några olika verktyg som stöd för dig som skriver i ditt arbete.

 I Västra Götalandsregionens skrivhandledning kan du läsa om hur vi skriver och uttrycker oss korrekt och begripligt.
Västra Götalandsregionens skrivhandledning

I bilagan Korrekta benämningar står det hur Västra Götalandsregionens olika verksamheter ska stavas.
Korrekta benämningar

 

Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan och är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Här finns information om allt som rör språk.
Språkrådet 

Språkkonsulttjänster

En språkkonsult ger språkråd, håller och medverkar i kurser och klarspråksprojekt, ger individuell rådgivning och språkgranskar.

Klarspråkskurserför dig som är VGR-anställd.

Västra Götalandsregionen har upphandlat följande språkkonsulter rangordnade enligt listan. 
1. Petras Ordförråd 
2. Z-text 
3. Folkuniversitetet 

Petras Ordförråd ska alltid anlitas i första hand. 
Om inte Petras Ordförråd kan åta sig uppdraget ska förfrågan gå vidare till Z-text och därefter till Folkuniversitetet. 

1. Petras Ordförråd AB
Kontakt: 
Petra Vainionpää
Hallbergsgatan 7503 30 Borås
Mobiltelefon: 0730-85 33 95
E-post:  
www.petrasordforrad.se 


2. Z-text

Kontakt:
Barbro Zetterberg
Valtorp Junkergården 8
521 96 Falköping
Telefon: 0515-312 83
Mobiltelefon: 070-590 85 57
E-post:  
www.z-text.se

3. Folkuniversitetet 
Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet.
Språkkonsult Einar Korpus.

Kontakt:
Margaretha Wickström
Folkuniversitetet
Telefon: 031-10 65 40
E-post:  

Skrivhjälp för jämlik text i vården

Det är viktigt att vi utformar dokument och texter så att alla blir delaktiga och för att minska risken för att patienter upplever sig särbehandlade eller kränkta. Kunskapscentrum för jämställd vård har tagit fram denna handledning.
Skrivhjälp för jämlik text

 

Skriva för webben

En webbplatsbesökare har ofta bråttom och vill uträtta sitt ärende så snabbt som möjligt. Det är därför extra viktigt att texter på webben är överskådliga, lättlästa och informativa. SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. På webbplatsen hittar du riktlinjer som kan vara till hjälp i ditt arbete.
Skriva för webben

Svenglish på webben

Webb, mejl, server... Många termer i den svenska datavärlden är engelska. Men vi behöver förståeliga ord som går att böja, stava och uttala. Det handlar både om begriplighet och att värna om vårt språk. Här får du veta hur du ska hantera engelska datatermer.

Datatermgruppen

Kontakt

 

xm|ziHxm|zi{wzlnwzzil5{mjz%zm||mzjmzoH|mtqi5kwuuizoizm|pi5%wqks{|zwuHnwts}vq%vmz{q|m|m|5{m%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&o}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{mo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m