Tillämpningar av den visuella profilen

Annonser

Det är viktigt att Västra Götalandsregionens annonsering följer den visuella profilen: att rätt logotyper används, att rätt media väljs och till rätt pris. För att garantera detta har Västra Götalandsregionen ett avtal med en upphandlad mediebyrå för all förmedling av annonser.

Trycksaker

Med hjälp av logotypen, dekoren, färgerna och typografin får Västra Götalandsregionen en tydlig identitet och igenkänning. Det finns utrymme för en stor variation inom ramarna för den visuella profilen och dessa exempel är för inspiration.

Roll-ups

Tänk på att information som placeras långt ner blir svår att läsa. Därför ska helst ytan under 70 cm höjd lämnas ren. Om den ytan ändå används bör det handla om tilläggsinformation som är mindre viktig för helheten.

Mer information om tillämpningar av den visuella profilen

Läs mer om trycksaker, annonser, roll-ups, mässor och utställningar, profilprodukter och digitala medier i Manual för Visuell profil, Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Övergripande ansvar
Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret  

Mediebyrå
Mediebyrå TROSS Sverige AB, tfn: 036 – 17 29 60,  

För råd och stöd om tillämpningar av den visuella profilen kontakta din verksamhets kommunikationsavdelning

uiqt|wB%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{m%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmttwH|zw{{5{mpmttwH|zw{{5{muiqt|wB&{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{m{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m