Typografi

Vid professionell grafisk formgivning: Frutiger och Garamond

Frutiger används alltid i rubriker, gärna i ingresser, mellanrubriker, kortare löpande texter som faktarutor och bildtexter.

Typsnitt Frutiger

Garamond används i längre löpande texter, men även i andra sammanhang. Garamond används aldrig i rubriker.

Typsnitt Garamond


Egen produktion: Calibri och Times New Roman

Den egna produktionen består oftast av olika rapporter och annat informationsmaterial som är avsett att kopieras och spridas vidare internt. Det kan också vara enklare informationsblad och liknande som riktar sig till exempelvis patienter eller andra mottagare.

Calibri används i rubriker, ingresser, mellanrubriker, kortare löpande texter och bildtexter. Det är också godkänt att använda Arial i stället för Calibri tillsammans med Times New Roman i egen produktion.

Typsnitt Calibri

Times New Roman används i löpande texter.

Typsnitt Times New Roman


Mer information om Västra Götalandsregionens typsnitt

Läs mer om typsnitt och typografi som fungerar för många i Manual för Visuell profil, Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Övergripande ansvar
Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret  

För råd och stöd om typografi kontakta din verksamhets kommunikationsavdelning

uiqt|wB%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{m%vq{}mttxzwnqtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{m{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m