Krav på innehåll i fakturan

För att en faktura ska vara godkänd ska den, utöver de krav som uppställs i lag, även innehålla uppgift om:

  • Leverantörens referens
  • Beställare, namn
  • Beställar-ID
  • Leveransadress
  • Faktureringsadress (FE-adress)
  • Beställningsnummer
  • Pris enligt avtal
  • Artikelnummer enligt avtal

Är inte samtliga krav uppfyllda anses fakturan inte vara godkänd och kommer att returneras åter till leverantören.

Beställaren ska uppge sitt beställarid, leveransadress samt faktureringsadress.

Fakturering VGR hanterar alla fakturor som skickas till Västra Götalandsregionen på papper eller via e-post.

Vid eventuella frågor ring 020-375 000.

uiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m