Organisation och ledning

 


  Ledningsgrupp

Avdelningschef Peter Söderström
Inköpscontroller Thomas Lidén
Enhetschef  Inköpsstrategi och utveckling Carin Sjösten Nilsson
Enhetschef Medicinsk försörjning och hälsovård Ingemar Sesevic
Enhetschef Indirekt material, diagnostik och tjänster Valter Ceraolo
Enhetschef Materialkonsulenter Gunnel Pettersson
Enhetschef System och support Annette Bodin
Enhetschef Kundservice Carina Frendberg
Kommunikationsansvarig Angelica Strandberg
Utvecklingsledare Amalia Jakobsson
Miljöstrateg Lena Göransson Modigh
Ledningsstöd Kenneth Hjert
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uiqt|wBxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5tqlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqv5{rw{|mv5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5{m{m%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vit|mz5kmziwtwH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vvmt5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm||m5jwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5nzmvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqki5{|zivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiuitqi5riswj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5uwlqopH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmvvm|p5prmz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivomtqki5{|zivljmzoH%vozmoqwv5{mivomtqki5{|zivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m