Budget och förslag för 2015

Den 10 juni 2014 beslutade regionfullmäktige att Socialdemokraternas, Västerpartiets och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag ska gälla för 2015. Efter höstens val presenterade den nya Grönblå ledningen, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, den 4 november, förslag till justeringar i budgeten för 2015. Det slutgiltiga beslutet om budgeten för 2015 fattas av fullmäktige den 25 november.

I maj och juni varje år presenterar de politiska partierna i regionfullmäktige sina budgetförslag för det kommande året. Budgetförslagen behandlas först av regionstyrelsen och sedan av regionfullmäktige vid tvådagarssammanträdet i juni. Mötet är öppet för allmänheten och sänds i närradio och på webben. Webb-tvsändningen går att se igen.

Regionfullmäktiges budgetsammanträde 2015 i repris

 

Budgetförslag inför 2015

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m