Partiernas budgetförslag för 2016

Regionstyrelsen beslutade den 26 maj att godkänna och lämna det gemensamma budgetförslaget från GrönBlå Samverkan (M, MP, FP, C och KD) till regionfullmäktige.

Budgetförslagen behandlas av regionfullmäktige vid tvådagarssammanträdet den 8-9 juni. Regionfullmäktiges sammanträden hålls i kommunhuset i Vänersborg och är öppna för allmänheten.

Följ regionfullmäktige på webben

 

Politiska ledningens budgetförslag

Oppositionens budgetförslag

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m