Partiernas budgetförslag för 2017

Med början i maj presenterar partierna sina budgetförslag för nästa år - 2017.

Den 9 maj presenterade den politiska ledningen, Grönblå samverkan, sitt budgetförslag. Förslaget kommer att behandlas i regionstyrelsen, den 24 maj, och sedan vid regionfullmäktiges sammanträde den 13-14 juni. Det är fullmäktige som slutgiltigt fattar beslut om budgeten.

Även oppositionen brukar ta fram budgetförslag. Oppositionens budgetförslag ställs mot majoritetens förslag i en omröstning vid budgetsammanträdet. 

Både ledningens och oppositionens förslag kommer att publiceras på denna sida när de är klara. 

Observera att budgetförslagen endast är förslag fram tills det att budgeten är fastslagen. Detta innebär partierna kan göra ändringar och uppdatera sina budgetar. Uppdateringar av förslagen kommer att publiceras på dena sida.

Regionfullmäktige sammanträder i kommunhuset i Vänersborg. Mötena är öppna för allmänheten och går att följa och se i repris på Västra Götalandsregionens hemsida.

Följ regionfullmäktige på webben

 

Politiska ledningens budgetförslag

Oppositionens budgetförslag

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m