Partiernas budgetförslag för 2013

Under maj och juni presenterar de politiska pariterna i regionfullmäktige sina budgetförslag för nästa år, 2013. Budgetförslagen behandlas först av regionstyrelsen. Däpå följer debatt och beslut i regionfullmäktige vid tvådagarssammanträdet den 11-12 juni. Regionfullmäktiges sammanträden hålls i kommunhuset i Vänersborg och är öppna för allmänheten.

Följ regionfullmäktige på webben

 

Länkar till förslagen läggs in nedan så snart partierna presenterat dem.

Politiska ledningens budgetförslag

Oppositionens budgetförslag

uiqt|wBvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m