Ansvar och utveckling - Västra Götalandsregionens budget 2012

 

Stabilitet och utveckling i fokus när framtiden
känns osäker

De snabba förändringarna i världsekonomin påverkar förutsättningarna för Västra Götalandsregionens verksamheter. Efter en positiv utveckling under 2010 och första halvan av 2011, är framtidsutsikterna nu betydligt osäkrare. Prognoserna pekar på sjunkande skatteintäkter för 2012 och därmed också ett begränsat ekonomiskt handlingsutrymme.

Det innebär att vi även i fortsättningen måste agera sparsamt och se till att vi verkligen nyttjar våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Tack vare en i grunden stabil ekonomi, kan vi liksom under 2011, tillfälligt låna av de reserver vi byggt upp under goda år för att genomföra viktiga investeringar inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och personalutveckling. På så sätt kan vi upprätthålla en god kvalitet i våra verksamheter, motverka arbetslöshet och fortsätta att stimulera utvecklingen på ett långsiktigt ansvarsfullt sätt. Målet är att ekonomin åter ska vara i balans under 2014.

Den här publikationen ger en kortfattad beskrivning av hur Västra Götalandsregionens verksamheter ska utvecklas under 2012 och vilka områden som prioriteras. Innehållet är baserat på Västra Götalandsregionens budget 2012 ”Ansvar och utveckling”, som beslutades av regionfullmäktige i augusti 2011. Budgeten är det viktigaste styrdokumentet för all verksamhet inom Västra Götalandsregionen. Fördelningen av intäkter och kostnader under föregående år (2010) hittar du nedan.

Vårt uppdrag

Västra Götalandsregionens uppdrag är att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. Vi ska:

  • erbjuda invånarna i Västra Götaland en god hälso- och sjukvård samt verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Verksamheter: hälso- och sjukvård samt tandvård.
  •  främja Västra Götalandsregionens tillväxt och utveckling i samverkan med medborgare, företag, organisationer, kommuner, högskolor, universitet och statliga organ. Verksamheter: regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och miljö.

 

Så fördelas pengarna i Västra Götalandsregionen Fördelning, intäkter och kostnader - diagrammen i textform  

2012 fokuserar vi på att...

  • Säkerställa en hög kvalitet i alla verksamheter.
  • Utveckla tandvården.
  • Förbättra kollektivtrafiken.
  • Fortsätta arbetet för ett hållbart Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen i korthet

Västra Götalandsregionen bildades 1999 och är en politiskt, demokratiskt styrd organisation vars verksamheter finansieras med skattemedel.

I regionfullmäktige finns åtta partier representerade.

Socialdemokraterna (52 mandat), Miljöpartiet de gröna (12 mandat) och Vänsterpartiet (9 mandat) utgör ledningen för Västra Götalandsregionen. För övriga partier fördelar sig mandaten så här: Moderaterna (38 mandat), Folkpartiet (11 mandat), Kristdemokraterna (9 mandat), Centerpartiet (9 mandat), Sverigedemokraterna (9 mandat).

Så här beställer du budgeten

Ska du skriva ut budgeten i kortversion bör du använda pdf:en i länken ovan. Vårt tryckeri kan också bistå med utskrifter om du till exempel behöver många exemplar. Kontakta tryckeriet på This is a mailto link. Ange hur många exemplar du behöver och adressen dit de ska skickas.

uiqt|wB|z%yksmzqm|5%vjoH%vozmoqwv5{m|z%yksmzqm|5%vjoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m