Ägarutskottet

Ägarutskottet i regionstyrelsen inrättades efter valet 2010. Utskottet svarar för övergripande regiongemensamma och principiella ägarfrågor såsom ekonomi och regiongemensamma kvalitetsystem samt bolags-, fastighets-, försörjnings-, service- och IT-frågor och andra gemensamma stödfunktioner.

Protokoll och handlingar från Ägarutskottet

 

Mötestider 2017

25 januari
15 februari
1 mars
22 mars
12 april 
4 maj
24 maj
14 juni
23 augusti
13 september
4 oktober
25 oktober
22 november
6 december

uiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m