Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

Beredningen för hållbar utveckling är ett politiskt samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling.

Kallelser, handlingar och anteckningar

Handlingar för beredningen finns här

Nyhetsbrev

Prenumerera på och läs nyhetsbrev med sammanfattningar från BHU:s sammanträden.


Informell samverkan mellan region och kommuner

BHU är ett organ för informell samverkan. Det betyder att dess arbetsformer inte regleras i kommunallagen och att beredningen inte har någon självständig beslutanderätt utan dess uppgift är att diskutera frågor där det finns gemensamma beröringspunkter och där det är klokt att region och kommuner samråder. Dessa samrådsdiskussioner utgör sen underlag för regionstyrelsens beslut i vissa strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling.

Beredningens uppdrag som samverkansorgan med kommunerna inskränker inte regionens olika nämnders ansvar för att samverka med kommunerna inom sina respektive områden.

Områden för samverkan

Strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland med ledning av visionen Det goda livet:

  • Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
  • Kulturfrågor
  • Miljö- och klimatfrågor
  • Näringslivsfrågor
  • Forsknings- och utvecklingsfrågor
  • Kompetensutvecklingsfrågor

Kontakt

Maria Berhe

 
070-08245082

Sammanträdesdatum

Västgruppen 10 nov 13.00-17.00
Presidium 25 nov 10.30-12.30
BHU 6 dec 10.30-14.30
Västgruppen 21 nov 13.00-16.00
Presidium 13 jan 10.30-12.30
BHU 24 jan 10.30 - 14.30
Västgruppen 22-23 feb 12.00-13.00
Presidium 2 mars 10.30-12.30
BHU 14 mars 10.30 -14.30
Västgruppen 21 april 13.00-17.00
Presidium 5 maj 10.30-14.30
BHU 23 maj 10.30-14.30
Västgruppen 14 juni 13.00-17.00
Presidium 22 juni 10.30-14.30
BHU 5 sept 10.30-14.30
Västgruppen 7-8 sep 12.00-13.00
Presidium 22 sept 10.30-12.30
BHU 10 okt 10.30 - 14.30 
Västgruppen 18 okt 13.00-17.00      
Presidium 27 okt 10.30 - 12.30
BHU 14 nov 10.30 - 14.30
Västgruppen 11 dec 13.00-17.00     
   
 
uiqt|wBuizqi5jmzpmH%vozmoqwv5{muizqi5jmzpmH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m