Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

Beredningen för hållbar utveckling är ett politiskt samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling.

Kallelser, handlingar och anteckningar

Handlingar för beredningen finns här

Nyhetsbrev

Prenumerera på och läs nyhetsbrev med sammanfattningar från BHU:s sammanträden.


Informell samverkan mellan region och kommuner

BHU är ett organ för informell samverkan. Det betyder att dess arbetsformer inte regleras i kommunallagen och att beredningen inte har någon självständig beslutanderätt utan dess uppgift är att diskutera frågor där det finns gemensamma beröringspunkter och där det är klokt att region och kommuner samråder. Dessa samrådsdiskussioner utgör sen underlag för regionstyrelsens beslut i vissa strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling.

Beredningens uppdrag som samverkansorgan med kommunerna inskränker inte regionens olika nämnders ansvar för att samverka med kommunerna inom sina respektive områden.

Områden för samverkan

Strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland med ledning av visionen Det goda livet:

  • Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
  • Kulturfrågor
  • Miljö- och klimatfrågor
  • Näringslivsfrågor
  • Forsknings- och utvecklingsfrågor
  • Kompetensutvecklingsfrågor

Kontakt

Linn Riedl
 
070-020 68 61

Sammanträdesdatum 2016

Västgruppen 8 jan 13.00-17.00
Presidium 19 jan 10.30-12.30
BHU 16 feb 11.00-16.00
Västgruppen 2 mars 13.00-17.00
Presidium 15 mars 10.30-12.30
BHU 5 april 11.00-16.00
Västgruppen 4 maj 12.00-16.00
Presidium 17 maj 10.30-12.30 
BHU 31 maj 11.00-16.00
Västgruppen 16-17 aug 12.00-13.00
Presidium 26 aug 10.30-12.30
BHU 13 sept 11.00-16.00
Västgruppen 23 sept 13.00-17.00
Presidium 4 okt 10.30-12.30
BHU 18 okt 11.00-16.00
Västgruppen 10 nov 13.00-17.00
Presidium 25 nov 10.30-12.30
BHU 6 dec 11.00-16.00

 

För hålltider gällande ärendeanmälan, inlämning av handlingar mm se nedanstående pdf:

Hålltider 2016 - BHU.pdf

uiqt|wBtqvv5zqmltH%vozmoqwv5{mtqvv5zqmltH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m