Beredningsgruppen för regionutveckling

Beredningsgruppen för regionutveckling har upphört från och med 1 januari 2011. Den har ersatts av Beredningen för hållbar utveckling. 

Till hemsidan för Beredningen för hållbar utveckling

 

Beredningsgruppen för regionutveckling var tidigare (före 2011) regionstyrelsens beredningsgrupp för strategiska utvecklingsfrågor för Västra Götaland. 

uiqt|wBtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{mtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m