Folkhälsokommittén

Folkhälsokommitténs uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska kommittén utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter.

Sammanträdesdagar 2017

27 januari, Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8, Göteborg
17 mars, Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8, Göteborg
20-21 april, plats meddelas senare
9 juni, Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8, Göteborg

21 september, plats meddelas senare
26 oktober, plats meddelas senare
7 december, plats meddelas senare

Kallelse och handlingar till nästa kommittémöte

Bilagor

uiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m