Folkhälsokommittén

Folkhälsokommitténs uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska kommittén utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter.

Sammanträdesdagar 2016

19 februari, S:a Hamngatan 37-41, Göteborg
28-29 april, Knistad Herrgård, Skövde
27 maj, S:a Hamngatan 37-41, Göteborg
23 september, plats meddelas senare
25 november, plats meddelas senare
12 december, plats meddelas senare

Kallelse och handlingar till nästa kommittémöte

Bilagor

uiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m