Internationella beredningen

Västra Götalandsregionens internationella arbete syftar till att gynna regionens invånare, att stärka Västra Götaland och att utveckla regionens verksamheter.

Regionstyrelsens internationella beredning har hand om att bereda övergripande frågor som berör regionens internationella engagemang. Beredningen är sammansatt av en representant för vart och ett av regionfullmäktigtes partier. Därtill adjungeras vid behov andra regionpolitiker med internationella uppdrag. Internationella beredningen sammanträder ungefär varannan månad.

I övrigt har varje nämnd och styrelse själv ansvar för det internationella arbetet på sitt sakområde.

Nedan ser du vilka som sitter med i den Internationella beredningen.

 Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande
Gert-Inge Andersson (s)
Ordförande


Johnny Magnusson (m)
Vice ordförande

 Annette Ternstedt (v)
Annette Ternstedt (v)

Magnus Berntsson (kd)
Magnus Berntsson (kd)

Birgitta Losman (mp)
Birgitta Losman (mp)

Cecilia Andersson (c)
Cecilia Andersson (c)

Kristina Grapenholm (fp)
Kristina Grapenholm (fp)

 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m