Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Kulturnämnden ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kulturn��mnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar flera kulturinstitutioner, helt eller delvis.

Beredningen för hållbar utveckling diskuterar, initierar och bereder – det vill säga utreder kulturfrågorna inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Här diskuterar Västra Götalandsregionens och kommunernas företrädare övergripande, strategiska frågor för kulturen i Västra Götaland.

Kontakt

Maria Hessman

Har du frågor om kulturnämndens arbete kontakta:

Maria Hessman

Nämndansvarig
E-post:  
Telefon: 0706-59 40 95

Kulturnämndens sammanträden 2016

2016-09-29 Ort oklart

2016-10-27 Ort oklart

2016-12-08 Nya Varvet, Göteborg

uiqt|wBuizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m