Västra Götalandsregionens miljönämnd

www.vgregion.se/miljonamnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Miljönämnden tar initiativ till och ger stöd till insatser för miljöutveckling. Det sker främst genom samverkan med kommuner, näringsliv, organisationer och andra aktörer genom olika projekt, men också genom internationellt samarbete. 

Stöd och samordning av det strategiska interna miljöarbetet inom Västra Götalandsregionen är en annan viktig uppgift för miljönämnden.
Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare i arbetet för att minska de egna verksamheternas negativa miljöpåverkan.

Miljönämndens verksamheter

  • Miljönämnden är huvudman för Göteborgs Botaniska trädgård
  • Miljönämnden är också en av huvudmännen för Stiftelsen för Västvenska Friluftsområden (Västkuststiftelsen) och Skärgårdsrenhållningen.

Miljönämnden ger verksamhetsbidrag till:

  • GAME
  • Energigården
  • Lokalproducerat i Väst
  • Miljöbron
  • Skolmatsakademin.

OBS! Myndighets- och tillsynsansvar för miljöfrågor ligger hos länsstyrelsen och kommunerna I Västra Götaland.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

Beredningen för hållbar utveckling är tillsatt för att fördjupa samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen i gemensamma strategiska utvecklingsfrågor. Här ingår frågor om tillväxt- och utveckling, kultur och miljö och om infrastrukturen för transporter.

En utgångspunkt är regionstyrelsens ansvar för att hela Västra Götaland ska utvecklas. Beredningen ska också verka för en utveckling av den regionala demokratin.

Miljönämndens sammanträden 2017


Onsdag 1 februari
Torsdag 30 mars
Torsdag 27 april
Onsdag 31 maj
Onsdag 27 september
Torsdag 19 oktober
Fredag 1 december

 

 

Följ oss!


TwitterYoutubeFacebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Vårt nyhetsbrev Drivkraft Miljö

Miljönämndens
extra handlingar


OBS Extra handlingar som ansökningar och bilagor, ligger under en särskild länk för miljönämndens ledamöter inför sammanträdena. Se kallelsen!

OBS om användning av presentationer


Om du vill visa en presentation från en extern föredragshållare, kontakta hen först och kolla om det är OK.
Det kan finnas uppdaterade versioner eller uppgifter som inte är färdiga att spridas allmänt!

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m