Miljönämndens årsredovisning

Miljönämnden visar genom sin årsredovisning hur resurserna har använts för att uppfylla sina uppdrag enligt Västra Götalandsregionens budget. 

Miljönämnden redovisar årligen hur man har använt medlen, vilka man fick sig tilldelade från den centrala budgeten, och hur man utfört sina uppdrag enligt sin föregående detaljbudget .

Årsredovisningen för hela Västra Götalandsregionen

I den gemensamma årsredovisningen redovisas de samlade resultaten av arbetet inom samtliga Västra Götalandsregionens verksamheter.

Miljöredovisning

Den årliga rapporteringen av det interna miljöarbetet i alla Västra Götalandsregionens verksamheter redovisades tidigare i en separat miljöredovisning. Nu återfinns uppföljning av miljömål och uppdrag i Västra Götalandsregionens samlade årsredovisning.

 

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m