Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin är politisk nämnd för de båda verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin.

Hälsan & Arbetslivet är den interna företagshälsovården för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag, med uppdrag att stödja regionens verksamheter i deras arbete med att uppnå arbetsmiljömålen samt personalpolitiska visioner.

Institutet för stressmedicin är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet, där forskning, behandling och utvecklingsarbete sker samtidigt som kunskaper förmedlas om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2015

Ledamöter
1 Roland Karlsson C, ordförande
2 Karin Engdahl S, vice ordförande
3 Annika Carp FP
4 Pauli Kuitunen S
5 Bertil Kärnefeldt M
6 Anna Skarsjö S
7 Hanna Werner MP

Ersättare
1 Carina Lundgren S
2 Ed Kahrs M
3 Falco Güldenpfennig KD

uiqt|wBkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m