Folkhälsa

Hälso- och sjukvårdsnämndens mål är att befolkningen ska ha en god och jämlik hälsa. Folkhälsan beskriver hälsan i olika grupper, i stället för att beskriva den enskildes hälsa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden stödjer det lokala folkhälsoarbetet genom att aktivt delta i de folkhälsoråd som finns i varje kommun. Folkhälsoråden är en naturlig samarbetspartner för hälso- och sjukvården i arbetet med att förebygga ohälsa. Grunden för det lokala folkhälsoarbetet är de samverkansavtal som nämnden tecknat med kommunerna.

 

Nämndens mål för folkhälsa

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar varje år fram mål som rör folkhälsa. Målen beskrivs i nämndens mål- och inriktningsdokument.

 

Folkhälsoenheten Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i västra och östra Skaraborg har organiserat det lokala folkhälsoarbetet och folkhälsoplanerarna i en sammanhållen organisation. Enheten leds av en driftchef som är arbetsledare för femton folkhälsoplanerare placerad i var och en av Skaraborgs kommuner. Folkhälsoplaneraren arbetar på uppdrag av det lokala folkhälsorådet.

Folkhälsoenheten Skaraborg  

 

Folkhälsoråd

Det finns ett folkhälsoråd i varje kommun i Skaraborg, de är ett samverkansorgan mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsoråden analyser hälsoläget i komunen och utvecklar strategier för ett långsiktigt hälsofrämjande arbete.

 

Folkhälsopris Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg delar varje år ut ett folkhälsopris. Priset ska stimulera till en aktiv samverkan inom folkhälsoområdet.

Läs mer om folkhälsopriset  

 

 

Läs mer om folkhälsa

Västra Götalandsregionens hemsida om folkhälsa

Hälsoäventyret Oasen

 

uiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m