Primärvårdsstyrelsen

Primärvårdsstyrelsen är en utförarstyrelse och huvudman för de av Västra Götalandsregionen ägda vårdenheterna som tillhandahåller vård enligt regionens vårdvalsmodell (VGPV).

Styrelsen verkar på en konkurrensutsatt marknad och ska uppmärksamt följa utvecklingen inom sitt område och vidta nödvändiga åtgärder för att snabbt anpassa sig till ändrade förutsättningar i omvärlden. Styrelsen ska aktivt verka för att vårdenheterna arbetar med att stärka sin marknadsposition.

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m