Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Styrelsen för Habilitering & Hälsa är en politisk styrelse som beslutar om övergripande mål och riktlinjer för Habiliterings & Hälsas verksamhet. Styrelsen fastställer också förvaltningens budget.

uiqt|wB&%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m