Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Det är styrelsens ansvar att sjukhusens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt, med hög kvalitet och rätt professionell kompetens. Styrelsen ser till att verksamheterna bedrivs och utvecklas enligt regionfullmäktiges beslut samt enligt uppdragen från hälso- och sjukvårdsnämnderna.
Styrelsens uppdrag beskrivs mer i detalj i reglementet.

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwvmv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwvmv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m