Styrelsen för beställd primärvård

Styrelsen är en utförarstyrelse och har som uppgift att verkställa de uppdrag som årligen överenskommes med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Styrelsen ska samråda med hälso- och sjukvårdsnämnderna om investeringar som påverkar verksamhetens inriktning och omfattning samt ändringar av utbudspunkter.

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m