Tandvårdsstyrelsen

Tandvårdsstyrelsen utövar ledningen av Västra Götalandsregionens folktandvård och svarar för drift, förvaltning och utveckling av denna.

I tandvårdsstyrelsens uppgifter ingår att

  • ansvara för att lagar och avtal följs,
  • vården bedrivs med professionell kompetens
  • ta beslut om investeringar och utrustning
  • rapportera om verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet.

Tandvårdsstyrelsen ansvarar också för specialistutbildning av tandläkare samt behandlar forsknings- och utvecklingsfrågor och personalfrågor.

 

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m