Personalutskottet

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetsgivarfrågor i Västra Götalandsregionen.

Personalutskottet svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

 

uiqt|wBjzq||4uizqm5xti{|zw}oqH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5xti{|zw}oqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m