Politiska sekreterare

 • Till sin hjälp i det politiska arbetet har regionråden politiska sekreterare. Sekreterarna är direkt knutna till respektive regionråd och parti. Antalet sekreterare varierar mellan partierna och styrs av valresultatet i regionvalen.

Kontaktuppgifter politiska sekreterare


Centerpartiet

 • Maria Andersson, telefon: 010-441 00 52, mobil: 070-521 98 88
  e-post:  
 • Emmyly Bönfors, mobil: 070-085 26 95 (tjänstledig)
  e-post:  
 • Max Törnqvist, mobil: 070-085 26 99
  e-post:  
 • Naod Habtemichael, mobil:076-1275929 (vikarie)
  e-post  

Liberalerna

 • Bernt Kjellander, telefon: 010-441 00 57, mobil: 070-597 57 11
  e-post:  
 • Pär Lundqvist, telefon: 010-441 00 62, mobil: 070-240 57 68
  e-post:  
 • Nanna Siewertz-Tulinius, mobil: 070-085 27 96
  e-post:  

Kristdemokraterna

 • Thomas Palmgren, telefon: 010-441 00 68, mobil: 076-213 39 21 
  e-post:    
 • Michael Kihlström, telefon: 010-441 00 67, mobil: 070-984 54 71
  e-post:  
 • Elisabet Lann, mobil: 070-085 29 43
  e-post:  

Miljöpartiet de Gröna

 • Johan Hellström, mobil: 070-282 56 50
  e-post:  
 • Jenny Svanergren, mobil: 073-910 81 81
  e-post:   (tjänstledig)
 • AnnaSofia Alexandersson, mobil:076-940 27 79
  e-post:  
 • Hanna Werner, mobil: 0702-00 39 65
  e-post:  

Moderaterna

 • Dan Åberg, telefon: 010-441 00 50, mobil: 070-962 33 07
  e-post:  
 • Elise Benjaminsson; mobil: 070-845 62 82
  e-post:   
 • Sara Ejnell Svensson; mobil: 070-766 79 29
  e-post:  
 • Torbjörn Colling, telefon: 010-441 00 90, mobil: 070-082 52 19 
  e-post:   
 • Anna Jäderström, telefon. 010-441 01 03, mobil: 070-082 27 40 
  e-post:   (tjänstledig)
 • Anton Oskarsson, telefon 010-441 01 03, mobil: 070-020 59 72
  e-post:  
 • Peter Hermansson, telefon: 010-441 01 08, mobil: 072-727 30 71
  e-post:  

Socialdemokraterna

 • Bijan Zainali, telefon: 010-441 00 89, mobil: 0705-88 70 69
  e-post:  
 • Agnetha Andersson,  telefon: 010-441 00 58, mobil: 0723-61 52 51
  e-post:  
 • Karolina Roughton, mobil: 070-082 49 08 
  e-post:      
 • Louise Åsenfors, telefon: 010-441 01 15, mobil: 070-082 21 85
    e-post:  
 • Jesper Blomqvist, mobil: 073-503 11 62
  e-post:  

Sverigedemokraterna

 • Matheus Enholm, mobil: 070-085 26 96
  e-post:  
 • Magnus Harjapää, mobil: 070-382 10 40
  e-post:  
 • Bo Antonsson, mobil: 070-085 26 98
  e-post:  

 Vänsterpartiet

 • Lena Karlsson, telefon: mobil:0700-82 52 18
  e-post:  
 • Niklas Theodorsson, telefon: mobil: 0702-55 62 17
  e-post:  

Adress politiska sekreterare

Postadress:
Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen
462 80 Vänersborg 

Besök- och leveransadress:
Regionstyrelsen
Residenset Torget
462 33 Vänersborg 

Fax till partiernas sekretariat:

Socialdemokraterna  
010-441 01 01 

Övriga partier
010-441 01 04

uiqt|wBuizqi5kmkqtqi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5kmkqtqi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmuu%yt%y5jwvnwz{H%vozmoqwv5{mmuu%yt%y5jwvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBui%x5|wzvy%vq{|H%vozmoqwv5{mui%x5|wzvy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBviwl5pij|muqkpimtH%vozmoqwv5{mviwl5pij|muqkpimtH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmzv|5srmttivlmzH%vozmoqwv5{mjmzv|5srmttivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxiz5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{mxiz5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBvivvi5{qm%wmz|%z5|}tqvq}{H%vozmoqwv5{mvivvi5{qm%wmz|%z5|}tqvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5xituozmvH%vozmoqwv5{m|pwui{5xituozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqkpimt5sqpt{|zwuH%vozmoqwv5{muqkpimt5sqpt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|5tivvH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|5tivvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpiv5pmtt{|zwuH%vozmoqwv5{mrwpiv5pmtt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5{%vivmzozmvH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{%vivmzozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi{wnqi5itm%xivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mivvi{wnqi5itm%xivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5%wmzvmzH%vozmoqwv5{mpivvi5%wmzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBliv5ijmzoH%vozmoqwv5{mliv5ijmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{m5jmvriuqv{wvH%vozmoqwv5{mmtq{m5jmvriuqv{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5mrvmttH%vozmoqwv5{m{izi5mrvmttH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzjrözv5kwttqvoH%vozmoqwv5{m|wzjrözv5kwttqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{m5jmvriuqv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5rilmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBiv|wv5w{siz{{wvH%vozmoqwv5{miv|wv5w{siz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5piuuiz5jwz{kpH%vozmoqwv5{mxm|mz5pmzuiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqriv5%ziqvitqH%vozmoqwv5{mjqriv5%ziqvitqH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|pi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|pi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizwtqvi5zw}op|wvH%vozmoqwv5{msizwtqvi5zw}op|wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw}q{m5å{mvnwz{H%vozmoqwv5{mtw}q{m5i{mvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrm{xmz5jtwuy%vq{|H%vozmoqwv5{mrm{xmz5jtwuy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBui|pm}{5mvpwtuH%vozmoqwv5{mui|pm}{5mvpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5pizrixääH%vozmoqwv5{muiov}{5pizrixiiH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5iv|wv{{wvH%vozmoqwv5{mjw5iv|wv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqsti{5|pmwlwz{{wvH%vozmoqwv5{mvqsti{5|pmwlwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvoi4tqtt5jmzoH%vozmoqwv5{mqvoi4tqtt5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m