Regionstyrelsens sammanträde den 5 juni

Regionstyrelsens sammanträde den 5 juni fattade styrelsen tre beslut; om förändringar i förändringar i krav- och kvalitetsboken för VG-Primärvård, om att Västtrafik får höja priserna tidigare än planerat och att lämna driftsbidrag till flygplatsen i Vänersborg - Trollhättan. Styrelsen fick information från SOS Alarm och från SOM-institutet om omvalet.

Fullmäktigeärenden

Förändringar i krav- och kvalitetsboken för VG-Primärvård

(Ärende1) Regionstyrelsen föreslår flera förändringar i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Krav- och kvalitetsboken styr uppdraget för de vårdenheter som ingår i Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell VG Primärvård. Bland förändringarna kan nämnas att patienter ska erbjudas besök för bedömning inom högst sju dagar hos samtliga yrkeskategorier (idag endast läkarbesök) och att alla vårdcentraler ska arbeta aktivt för att identifiera personer som har risk för ett ökat vårdbehov.

Läs mer om förändringarna i pressmeddelandet från hälso- och sjkukvårdsutskottets sammanträde den 30 maj.

Justering av Västtrafiks priser tidigarelagd

(Ärende 2) Stora satsningar på kollektivtrafiken inför 2013 och högre kostnader, för bland annat drivmedel, gör att Västtrafik beräknas få ett underskott på 90 miljoner för 2012. För att förbättra ekonomin, och minska underskottet, har kollektivtrafiknämnden föreslagit att regionfullmäktige låter Västtrafik höja sina priser med omkring 6 procent från den 1 oktober 2012. Höjningen var planerad sedan tidigare, men läggs nu tre månader tidigare.

Mer information om prisjusteringen finns i pressmeddelandet fårn kollektivtrafiknämndens sammanträde den 31 maj.

Styrelseärenden

Justering av den regionala transportinfrastrukturplanen

Regionstyrelsen beslutade att justera den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland. Justeringen innebär att Västra Götalandsregionen ger ett driftsbidrag till Trollhättan – Vänersborgs flygplats för 2012 på 2,8 miljoner kronor. Styrelsen beslutade även att det årliga driftsbidraget till flygplatsen blir 3 miljoner kronor från och med 2013.

Förändringen i den regionala transportinfrastrukturplanen är en följd av att det statliga driftsbidraget, till icke statliga flygplatser, upphör från och med i år. Samtidigt har regeringen beslutat att utöka ramen för den regionala transportinfrastrukturplanen med 2,1 miljoner per år fram till 2021. Västra Götalandsregionen har uppmanats att redovisa hur de tillförda medlen ska användas.

Justeringen av den regionala transportinfrastrukturplanen har beretts tillsammans med kommunerna i Västra Götaland. Beredningen har skett i BHU, beredningen för hållbar utveckning, ett samverkansorgan för beredning av gemensamma regionfrågor mellan kommunerna i länet och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m