Regionstyrelsens beslut 4 juni

Fullmäktigeärenden

1. Förslag om kompletteringar/justeringar av Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård inför 2014
Beslut: Enligt förslag.

Styrelseärenden

2. Återremiss av del av delårsrapport mars för regionfullmäktige och regionstyrelsen, beslutspunkten om IS/IT-finansiering
Beslut: Enligt förslag.
3. Återremiss av del av delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen, beslutspunkten om IS/IT-finansiering
Beslut: Enligt förslag.
4. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård – Angered
Beslut: Enligt förslag.
5. Avsiktsförklaring: medfinansiering för utbyggnad av E20
Beslut: Enligt förslag.
6. Revidering av regionala infrastrukturplanen – beslut om remissversion
Beslut: Punkt nummer tre i BHU:s ställningstaganden struken, liksom i förslaget till beslut. I övrigt enligt förslag
7. Yttrande över ”Upphandlingsutredningen 2010 – Slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling”
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/210399
8. Yttrande över ” Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. (Ds 2013:7)”
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/210357
9. Yttrande över ”Grönbok om europeisk strategi för plastavfall i miljön”
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen: http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm
10.  Förslag om senareläggning av åtgärder vid SÄS/Skene
Beslut: Enligt förslag

Frågor besvaras av regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Presskontakt: Jan Nyman, 0702-54 41 62

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m