Regionstyrelsens beslut 4 mars

Styrelseärende

1. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård, Strömstad

Regionstyrelsen beslutade att godkänna STIO Läkarbemanning AB som nu får bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård.
STIO Läkarbemanning AB vill starta en vårdcentral i Strömstad. Företaget ansvarar sedan tidigare för läkarbemanning på kväll- och helgmottagningen i Strömstad, Jourcentralen i Strömstad, Jourcentralen i Bäckefors samt beredskapsjouren i Dalsland.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m