Regionstyrelsens beslut den 22 januari

Fullmäktigeärenden


1. Budgetuppdrag – Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland
Beslut: Remiss till kommunerna i Västra Götaland för fortsatt beredning.


2. Yttrande över motion av Johnny Magnusson (M) om teknikneutralt stöd för
framväxten av klimatvänlig teknik
Beslut: enligt förslag


3. Yttrande över motion av Martin Andréasson (M) om öppna nätverk i öppen
region
Beslut: enligt förslag


4. Yttrande över motion av Benny Strandberg (KD) om läkemedelshantering
inom barnsjukvården
Beslut: enligt förslag


5. Yttrande över motion av Helena Holmberg (FP) om att avgiftsbefria
screeningsprogrammen
Beslut: enligt förslag, Reservation från (FP)


6. Yttrande över motion av David Josefsson m.fl. (M) om inrättande av
patientsäkerhetsprofessur
Beslut: enligt förslag


Styrelseärenden

7. Förhyrning av lokaler för Registercentrum Västra Götalandsregionen och
Regionalt Cancercentrum Väst
Beslut: enligt förslag


8. Nybyggnad av nytt Regionens Hus i Göteborg – Vita Huset
Beslut: enligt förslag


Systemhandling finns hos regionstyrelsens sekreterare
9. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens
VG Primärvård – Fritsla
Beslut: enligt förslag


10. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens
VG Primärvård - Mölnlycke
Beslut: enligt förslag samt svar på skrivelse från sökandebolaget


11. Regionuppdrag rörelseorganens sjukdomar
Beslut: enligt förslag


12. Firmatecknare för Västra Götalandsregionen
Beslut: enligt förslag


13. Godkännande av Uppdragshandling för ledningsgruppen för samverkan
mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Beslut: enligt förslag


14. Yttrande över Statskontorets rapport om Bidrag till försvarshistorisk
verksamhet – en översyn
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/202731
Beslut: enligt förslag


15.Yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/1474/a/26379
Beslut: enligt förslag

Frågor besvaras av regiondirektör Ann-Sofi Lodín tel 0706-32 11 65
Presskontakt: Bettina Axelsson tel 0705-50 68 16

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m