Regionstyrelsens beslut den 6 maj

Yttrande om laglighetsprövning av beslut i fullmäktige om reviderad policy för fordringar och inkasso samt högkostnadsskydd.

Monica von Martens har överklagat regionfullmäktiges beslut om Reviderad policy för fordringar och inkasso samt högkostnadsskydd och frikort i Västra Götalandsregionen. Enligt policyn kan man nu begränsa möjligheten till kontant betalning vid Västra Götalandsregionens mottagningar. Monica von Martens menar att regionfullmäktiges beslut strider mot den lag som anger att sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel eller strider mot kommunallagen eftersom besluten om kontantkassor inte kan överklagas.

Regionstyrelsen beslutade att lämna ett yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg. I yttrandet föreslår regionstyrelsen att överklagandet avslås. Styrelsen menar att policyn och regionfullmäktiges beslut inte strider mot lagen och att Monica von Martens därmed inte angett någon omständighet som kan medföra att beslutet kan upphävas.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m