Regionstyrelsens beslut den 8 april

 

Styrelseärenden

 

1. Skrivelser till SKL och Näringsdepartementet avseende konsekvenser vid nedläggning av statliga servicekontor

För att aktualisera frågan om konsekvenserna vid nedläggningar av statliga servicekontor beslutade regionstyrelsen att godkänna och skriva under ett par skrivelser till Näringsdepartementet och Sveriges kommuner.

Bakgrunden till skrivelserna är en reaktion på beslutet att lägga ned skattekontoret i Åmål. Fyrbodals kommunalförbund efterlyser en regionalpolitisk analys av den statliga lokaliseringspolitiken och har vänt sig till Västra Götalandsregionen för att aktualisera frågan på nationell nivå.

 

2. Yttrande över remiss: Starka tillsammans (SOU 2013:87)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Regionstyrelsen beslutade att sända ett yttrande till utbildningsdepartementet över betänkandet ”Starka tillsammans”.  

I yttrandet, som tagits fram av regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning i samverkan med regionutvecklingssekretariatet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin samt Gothia Forum, är Västra Götalandsregionen sammanfattningsvis positiv till inriktningen i utredningen och välkomnar ett snabbt genomförande.

Länk till betänkandet: http://www.regeringen.se/sb/d/16745/a/230939

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m