Regionstyrelsens beslut den Mall

Ingress

Fullmäktigeärenden


Rubrik

(Ärende 1) Brödtext

 

Styrelseärenden

Rubrik

(Ärende 1) Brödtext

 

Bordlagda och utgågna ärenden

Ärende 12 om Företrädare vid samråd med samordningsförbunden bordlades. Ärende 9 om Katastrofmedicinsk utbildnings- och övningsverksamhet från och med 2012 utgick.

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m