Regionstyrelsens handlingar

Här hittar du handlingar, tilläggslistor och bilagor till regionstyrelsens sammanträden. Klicka på den PDF-fil du vill öppna eller ladda ner. Om du använder din läsplatta kan du öppna filen genom programmet GoodReader. I programmet kan du sedan göra anteckningar och markeringar i dokumentet.

Presentationer

Årsredovisning 2016

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta februari

Snabbfakta feb Alingsås lasarett

Snabbfakta feb Frölunda Specialistsjukhus

Snabbfakta feb Kungälvs sjukhus

Snabbfakta feb Naturbrukstyrelsen

Snabbfakta feb NU-sjukvården

Snabbfakta feb Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta feb Regionservice

Snabbfakta feb Skaraborgs Sjukhus

Snabbfakta feb Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Snabbfakta feb Södra Älvsborgs Sjukhus

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 21 mars 2017

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 21 mars 2017

Presentationer

VGR och omvärlden

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 7 mars 2017

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 7 mars 2017

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta januari

Snabbfakta jan Alingsås lasarett

Snabbfakta jan Frölunda Specialsjukhus

Snabbfakta jan Kungälvs sjukhus

Snabbfakta jan Naturbrukstyrelsen

Snabbfakta jan NU-sjukvården

Snabbfakta jan Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta jan Regionservice

Snabbfakta jan Skaraborgs sjukhus

Snabbfakta jan Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Snabbfakta jan Södra Älvsborgs Sjukhus

Presentationer

Målbild varumärket VGR

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 21 februari 2017

Ärende 9 - Yrkande från majoriteten, Svar på remiss "SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden"

Ärende 9 - Yrkande från S, Svar på remiss "SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden"

 Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 21 februari 2017

 

Presentationer

Bokslutskommuniké 2016

Riktlinjer för organisationsbidrag

Regionstyrelsens vårdgivaransvar

VGR och omvärlden

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 7 februari 2017

Uppdaterat TU - Ärende 1, Detaljbudget 2017

Yrkande från SD - Ärende 2, Framställan från nämnder och styrelser om nyttjande av eget kapital samt upplösning av obeskattade reserver i samband med budget 2017

Protokollsanteckning från V - Ärende 4, Årsredovisning för regionstyrelsen och regionfullmäktige

Protokollsanteckning från S - Ärende 15, Yttrande över betänkande Ökad insyn i välfärden

 

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 7 februari 2017

Bokslutskommuniké 2016

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta december

Snabbfakta december Alingsås lasarett

Snabbfakta december Frölunda Specialistsjukhus

Snabbfakta december Kungälvs sjukhus

Snabbfakta december Naturbrukstyrelsen

Snabbfakta december NU-sjukvården

Snabbfakta december Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta december Regionservice

Snabbfakta december Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Snabbfakta december Skaraborgs Sjukhus

Snabbfakta december Södra Älvsborgs Sjukhus

 

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 17 januari 2017

Handlingar till regionstyrelsen den 17 januari 2017

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 13 december

Handlingar till regionstyrelsen den 13 december 2016

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 22 november

Handlingar till regionstyrelsen den 22 november 2016

Presentationer

Kraftsamling för fullföljda studier, Elisabeth Ramberg

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 8 november

Handlingar till regionstyrelsen den 8 november 2016

Handlingar från regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober

Handlingar till regionstyrelsen den 25 oktober 2016

Presentationer

Ann-Marie Wennberg - ny sjukhusdirektör SU

 

Återkoppling från kompetens- och kunskapscentrum

våld i nära relationer

sexuell hälsa

jämlik vård

psykisk hälsa

  

Handlingar från regionstyrelsens sammanträde den 27 september

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 27 september del 1 - ärende 1-18

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 27 september del 1 - ärende 19-35

Presentationer

Lägesrapport från naturbruksstyrelsen

Lägesrapport 3R

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta oktober

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta november Alingsås lasarett

Snabbfakta november Kungälvs sjukhus

Snabbfakta november Frölunda specialistsjukhus

Snabbfakta november naturbruk

Snabbfakta november NU-sjukvården

Snabbfakta november Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta november Regionservice

Snabbfakta november SkaS

Snabbfakta november SU

Snabbfakta november SÄS

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta oktober

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta oktober Alingsås lasarett

Snabbfakta oktober Kungälvs sjukhus

Snabbfakta oktober Frölunda specialistsjukhus

Snabbfakta oktober naturbruk

Snabbfakta oktober NU-sjukvården

Snabbfakta oktober Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta oktober Regionservice

Snabbfakta oktober SkaS

Snabbfakta oktober SU

Snabbfakta oktober SÄS

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta augusti

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta september Alingsås lasarett

Snabbfakta september Kungälvs sjukhus

Snabbfakta september Frölunda specialistsjukhus

Snabbfakta september naturbruk

Snabbfakta september NU-sjukvården

Snabbfakta september Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta september Regionservice

Snabbfakta september SkaS

Snabbfakta september SU

Snabbfakta september SÄS

Handlingar från regionstyrelsens sammanträde den 30 augusti

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 30 augusti

15. Yttrande över betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning - yrkande från samtliga partier

Presentationer

Intern kontroll och säkerhet Riskanalys Regionstyrelsens kontrolmiljö

Regionfrågan

Juni- och juliresultatet

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta juli

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta juli Alingsås lasarett

Snabbfakta juli Kungälvs sjukhus

Snabbfakta juli Frölunda specialistsjukhus

Snabbfakta juli naturbruk

Snabbfakta juli NU-sjukvården

Snabbfakta juli Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta juli Regionservice

Snabbfakta juli SkaS

Snabbfakta juli SU

Snabbfakta juli SÄS

Handling från regionstyrelsens sammanträde den 21 juni

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 21 juni

Tillkommande ärende:  Ändring av sammanträdestid i maj 2017 för RS och ÄU

Underlag till informationspunkt om Almedalen

Koncernprognos maj

Koncernprognos maj - rapport

Presentation delårsrapport maj och koncernprognos

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta maj

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta maj Alingsås lasarett

Snabbfakta maj Kungälvs sjukhus

Snabbfakta maj Frölunda specialistsjukhus

Snabbfakta maj naturbruk

Snabbfakta maj NU-sjukvården

Snabbfakta maj Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta maj Regionservice

Snabbfakta maj SkaS

Snabbfakta maj SU

Snabbfakta maj SÄS

 

 

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta april

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta april Alingsås lasarett

Snabbfakta april Kungälvs sjukhus

Snabbfakta april naturbruk

Snabbfakta april NU-sjukvården

Snabbfakta april Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta april Regionservice

Snabbfakta april SkaS

Snabbfakta april SU

Snabbfakta april SÄS

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta mars

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta mars Alingsås lasarett

Snabbfakta mars Kungälvs sjukhus

Snabbfakta mars naturbruk

Snabbfakta mars NU-sjukvården

Snabbfakta mars Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta mars Regionservice

Snabbfakta mars SkaS

Snabbfakta mars SU(justerad)

Snabbfakta mars SÄS

 

Presentationer från regionstyrelsens sammanträde den 22 mars 2016

Årsredovisning 2015

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta februari

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta feb Alingsås lasarett

Snabbfakta feb Kungälvs sjukhus

Snabbfakta feb naturbruk

Snabbfakta feb NU-sjukvården

Snabbfakta feb Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta feb Regionservice

Snabbfakta feb SkaS

Snabbfakta feb SU

Snabbfakta feb SÄS(reviderad)

 

Presentationer  från regionstyrelsens sammanträde den 23 februari 2016

Regionfrågan

Arbetsmiljöutbildning

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta januari

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta jan Alingsås lasarett

Snabbfakta jan Kungälvs sjukhus

Snabbfakta jan naturbruk

Snabbfakta jan NU-sjukvården

Snabbfakta jan Närhälsan vårdvalsverksamhet 

Snabbfakta jan Regionservice

Snabbfakta jan SkaS

Snabbfakta jan SU

Snabbfakta jan SÄS

 

Presentationer från regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2016

Fördelning av tillfälliga statsbidrag för hantering av flyktingsituationen

Bokslutskommuniké

 

 

 Utbildning för nyvalda i regionstyrelsen del 1:

Presentation av regionkansliet - Ann-Sofi Lodins bilder

Allmänna handlingar - Lina Kolsmyrs bilder

Säkerhet - Valter Lindströms bilder

Ärendehandboken

Utbildning för nyvalda i regionstyrelsen del 2:

RS uppdrag som personalorgan - Marina Olssons presentation

Ekonomi - Joakim Björcks presentation

Riktlinje för finansförvaltningen

Regionstyrelseuppdraget - Lina Kolsmyrs presentation

Styrmodellen - Bengt Säterskogs presentaion

 

 

 

 


 

 Protokoll och äldre handlingar

Handlingar från regionstyrelsen fr o m 2001

Handlingar från regionstyrelsen 1998-200Handlingar till regionstyrelsens sammanträde 29 april 2014, ärende 1-8

 

Handlingar till utskotten

Ägarutskottet har sitt nästa sammanträde den 12 april 2017

Handlingar till ägarutskottet den 22 mars 2017

Ägarutskottet 2017-03-22 handlingar

Presentationer från ägarutskottet den 22 mars 2017

Aktuella rapporter från regionshcefsläkaren, Karin Möller

Analys läge Frölunda specialistsjukhus, Christine Salven

Analys läge Alingsås lasarett, Rolf Ottosson

Uppföljning nämnders kontrollplaner 2017, Christina Karlsson

Uppföljning av revisionsrapporter 2016, Christina Karlsson

 

 

  Tidigare handlingar och protokoll från ÄU

 

Personalutskottet har sitt nästa sammanträde den 15 mars 2017
Personalutskottet 2017-03-15 kallelse och handlingar
Personalutskottet 2017-03-15 bilagor


 

 Presentationer från personalutskottet den 15 mars 2017

Redovisning av proffessionsmiljarden

Sjukfrånvaro
Arbetsgivarvarumärket
Chefsförsörjning
Konsekvensanalys VGR akademin
Info löneavtal
Mål och fokusområden bokslut 2016
Årsredovisning 2016 personal
Sjukfrånvaro år 2016 statistik

 

   Länkar till bilder visade vid PU 2015 2016 2017 

 

Tidigare handlingar och protokoll från PU

 


Hälso- och sjukvårdsutskottet

HSU 2014-12-17 Föredragninglista
HSU 2014-12-17 Handlingar (kompletterad 2014-12-16)

Yrkanden (M), (MP), (FP), (C) och KD:
Ärende 10: Bifallen motion RF § 212-2012, Kultur i vården
Ärende 11: Yttrande över motion av Roland Abwin ang hälsofrämjande kultursatsningar - verktyg för ett friskare liv.

Kompl handlingar
Ärende 14. Anmälningsärende
Informationsärende 23. Analys av riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning ur ett Västra Götalandsperspektiv.

PPT-presentationer:
Är 1. Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess
Är 5 och 17. Regional förteckning över kvalitetsregister och uppföljning
INFOÄR 16. Väntetider sjukhusbundna akutmottagningar
INFOÄR 20. Projekt vårdsamordnare psykisk ohälsa primärvård
INFOÄR 21. Barn som anhörig
INFOÄR 23. Analys av riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
__________________________

Remiss (HSU 2014-12-17);
Apoteksombud - Rapport från läkemedelverket

__________________________

SAMVERKANSNÄMNDEN

SAMVN 2014-12-19 Handlingar

__________________________

 Tidigare handlingar och protokoll från HSU

uiqt|wBnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{mnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m