Regionstyrelsens handlingar

Här hittar du handlingar, tilläggslistor och bilagor till regionstyrelsens sammanträden. Klicka på den PDF-fil du vill öppna eller ladda ner. Om du använder din läsplatta kan du öppna filen genom programmet GoodReader. I programmet kan du sedan göra anteckningar och markeringar i dokumente

Handlingar från regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober

Handlingar till regionstyrelsen den 25 oktober 2016

Handlingar från regionstyrelsens sammanträde den 27 september

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 27 september del 1 - ärende 1-18

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 27 september del 1 - ärende 19-35

Presentationer

Lägesrapport från naturbruksstyrelsen

Lägesrapport 3R

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta augusti

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta september Alingsås lasarett

Snabbfakta september Kungälvs sjukhus

Snabbfakta september Frölunda specialistsjukhus

Snabbfakta september naturbruk

Snabbfakta september NU-sjukvården

Snabbfakta september Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta september Regionservice

Snabbfakta september SkaS

Snabbfakta september SU

Snabbfakta september SÄS

Handlingar från regionstyrelsens sammanträde den 30 augusti

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 30 augusti

15. Yttrande över betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning - yrkande från samtliga partier

Presentationer

Intern kontroll och säkerhet Riskanalys Regionstyrelsens kontrolmiljö

Regionfrågan

Juni- och juliresultatet

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta juli

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta juli Alingsås lasarett

Snabbfakta juli Kungälvs sjukhus

Snabbfakta juli Frölunda specialistsjukhus

Snabbfakta juli naturbruk

Snabbfakta juli NU-sjukvården

Snabbfakta juli Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta juli Regionservice

Snabbfakta juli SkaS

Snabbfakta juli SU

Snabbfakta juli SÄS

Handling från regionstyrelsens sammanträde den 21 juni

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde den 21 juni

Tillkommande ärende:  Ändring av sammanträdestid i maj 2017 för RS och ÄU

Underlag till informationspunkt om Almedalen

Koncernprognos maj

Koncernprognos maj - rapport

Presentation delårsrapport maj och koncernprognos

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta maj

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta maj Alingsås lasarett

Snabbfakta maj Kungälvs sjukhus

Snabbfakta maj Frölunda specialistsjukhus

Snabbfakta maj naturbruk

Snabbfakta maj NU-sjukvården

Snabbfakta maj Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta maj Regionservice

Snabbfakta maj SkaS

Snabbfakta maj SU

Snabbfakta maj SÄS

 

 

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta april

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta april Alingsås lasarett

Snabbfakta april Kungälvs sjukhus

Snabbfakta april naturbruk

Snabbfakta april NU-sjukvården

Snabbfakta april Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta april Regionservice

Snabbfakta april SkaS

Snabbfakta april SU

Snabbfakta april SÄS

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta mars

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta mars Alingsås lasarett

Snabbfakta mars Kungälvs sjukhus

Snabbfakta mars naturbruk

Snabbfakta mars NU-sjukvården

Snabbfakta mars Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta mars Regionservice

Snabbfakta mars SkaS

Snabbfakta mars SU(justerad)

Snabbfakta mars SÄS

 

Presentationer från regionstyrelsens sammanträde den 22 mars 2016

Årsredovisning 2015

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta februari

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta feb Alingsås lasarett

Snabbfakta feb Kungälvs sjukhus

Snabbfakta feb naturbruk

Snabbfakta feb NU-sjukvården

Snabbfakta feb Närhälsan vårdvalsverksamhet

Snabbfakta feb Regionservice

Snabbfakta feb SkaS

Snabbfakta feb SU

Snabbfakta feb SÄS(reviderad)

 

Presentationer  från regionstyrelsens sammanträde den 23 februari 2016

Regionfrågan

Arbetsmiljöutbildning

 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt - Snabbfakta januari

Enligt RS beslut 16 juni 2015, § 176 om uppsiktsplikten ska regionstyrelsens ledamöter och ersättare få snabbfakta varje månad. Avdelning verksamhetsuppföljning tar fram underlaget.

Snabbfakta jan Alingsås lasarett

Snabbfakta jan Kungälvs sjukhus

Snabbfakta jan naturbruk

Snabbfakta jan NU-sjukvården

Snabbfakta jan Närhälsan vårdvalsverksamhet 

Snabbfakta jan Regionservice

Snabbfakta jan SkaS

Snabbfakta jan SU

Snabbfakta jan SÄS

 

Presentationer från regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2016

Fördelning av tillfälliga statsbidrag för hantering av flyktingsituationen

Bokslutskommuniké

 

 

 Utbildning för nyvalda i regionstyrelsen del 1:

Presentation av regionkansliet - Ann-Sofi Lodins bilder

Allmänna handlingar - Lina Kolsmyrs bilder

Säkerhet - Valter Lindströms bilder

Ärendehandboken

Utbildning för nyvalda i regionstyrelsen del 2:

RS uppdrag som personalorgan - Marina Olssons presentation

Ekonomi - Joakim Björcks presentation

Riktlinje för finansförvaltningen

Regionstyrelseuppdraget - Lina Kolsmyrs presentation

Styrmodellen - Bengt Säterskogs presentaion

 

 

 

 


 

 Protokoll och äldre handlingar

Handlingar från regionstyrelsen fr o m 2001

Handlingar från regionstyrelsen 1998-200Handlingar till regionstyrelsens sammanträde 29 april 2014, ärende 1-8

 

Handlingar till utskotten

Ägarutskottet har sitt nästa sammanträde den 26 oktober 2016

Handlingar till Ägarutskottet den 26 oktober 2016

Ägarutskottet 2016-10-26 handlingar

 

Kompletterande handlingar:

Uppdaterat tjänsteutlåtande:

Ärende 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med långsiktig utblick till 2035

 

  Tidigare handlingar och protokoll från ÄU

Personalutskottet har sitt nästa sammanträde den 12 oktober 2016

Personalutskottet 2016--10-12 Handlingar

 

Utvärdering sommaren 2016

 

Bilder visade på PU den 12 oktober 2016

  NU-sjukvårdens arbete med medarbetarenkäten

Resepolicy

 

Länkar till bilder visade vid PU 2015-2016

 

Tidigare handlingar och protokoll från PU

 


 

Hälso- och sjukvårdsutskottet

HSU 2014-12-17 Föredragninglista
HSU 2014-12-17 Handlingar (kompletterad 2014-12-16)

Yrkanden (M), (MP), (FP), (C) och KD:
Ärende 10: Bifallen motion RF § 212-2012, Kultur i vården
Ärende 11: Yttrande över motion av Roland Abwin ang hälsofrämjande kultursatsningar - verktyg för ett friskare liv.

Kompl handlingar
Ärende 14. Anmälningsärende
Informationsärende 23. Analys av riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning ur ett Västra Götalandsperspektiv.

PPT-presentationer:
Är 1. Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess
Är 5 och 17. Regional förteckning över kvalitetsregister och uppföljning
INFOÄR 16. Väntetider sjukhusbundna akutmottagningar
INFOÄR 20. Projekt vårdsamordnare psykisk ohälsa primärvård
INFOÄR 21. Barn som anhörig
INFOÄR 23. Analys av riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
__________________________

Remiss (HSU 2014-12-17);
Apoteksombud - Rapport från läkemedelverket

__________________________

SAMVERKANSNÄMNDEN

SAMVN 2014-12-19 Handlingar

__________________________

 Tidigare handlingar och protokoll från HSU

uiqt|wBnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{mnzqli5jr}z{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m