Årsredovisningar från Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämndens årsredovisningar från och med år 2004. 

2015

Årsredovisning 2015, regionutvecklingsnämnden (RUN)

2014

Årsredovisning 2014, regionutvecklingsnämnden (RUN), inklusive bilagor

Bilagor:

Bilaga 1: Regionfullmäktiges och RUN:s mål, 2014

Bilaga 2: Statligt finansierade projekt 2014

Bilaga 3: Konsultkostnader, med mera

Bilaga 4: Bokslutsdokument RUN 2014

Protokoll: Regionutvecklingsnämnden 2015-01-29

Tjänsteutlåtande 2015-01-22, årsredovisning RUN 2014

 

2013

Årsredovisning 2013, regionutvecklingsnämnden (RUN), inklusive bilaga 2

Bilaga 2, RUN 2013: Externa konsultkostnader

Bilaga 2, RUN 2013: Externa kostnader för kurser och konferenser

Bilaga 2, RUN 2013: Tryckkostnader

Bilaga 3: Avsättningar RUN 2013

Bilaga 3, RUN 2013: Bokslutsdokument, noter

Bilaga 4, RUN 2013: Statligt finansierade projekt 2013

2012

Årsredovisning 2012

2011

Årsredovisning 2011

2010

Årsredovisning 2010

2009

Årsredovisning 2009 inklusive bilagor

2008

Årsredovisning 2008 (pdf) 

2007

Årsredovisning 2007, inklusive bilagor (pdf) 

 2006

RUN Årsredovisning 2006 inklusive bilagor (pdf)

2005

2004

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m