Regionutvecklingsnämndens detaljbudget

Här finns regionutvecklingsnämndens budgetdokument och uppdrag samlade.

Budget 2016

Budget för 2016 antogs av nämnden den 5 november 2015.

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2016

Budget 2015

Budgeten för 2015 antogs av nämnden den 23 oktober 2014.

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2015

 

Budget 2014

Budgeten för 2014 godkändes av nämnden den 24 oktober 2013.

Protokollsutdrag Detaljbudget 2014 inkl bilagor

Detaljbudget inkl bilagor 1-6

Villkorsbilagor (underbilagor till bilagor 3-5)

Budget 2013

Budgeten för 2013 antogs i nämnden 2012-10-25

Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2013 (ärende 1 från RUN:s handlingar)

Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2013, bilaga

Förenklad översikt av detaljbudgeten för 2013 i form av diagram

Budget 2012

Budgeten för 2012 antogs i nämnden 2011-10-18

Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2012

Budget 2011

Budgeten för 2011 antogs i nämnden 2010-09-14 och kompletterades 2010-11-09

Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2011

 

Budget för 2010

Budgeten för 2010 antogs i nämnden 2009-09-15

Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2010 (pdf)

Budget för 2009

Budgeten för 2009 antogs i nämnden 2008-09-16 och 2008-10-28.

Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2009 (pdf)

Budget för 2008

Här finner du länkar till Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2008. Budgeten antogs i nämnden 2007-09-04 och 2007-10-16.

Budget för 2007

Här finner du länkar till Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2007. Budgeten antogs i nämnden 2006-09-05 och 2006-10-03.

Budget för 2006

Här finner du länkar till Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2006. Budgeten antogs i nämnden 2005-08-23.

 

Budget för 2005

Här finner du länkar till Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2005. 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m