Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Plantering på Botaniska

Göteborgs botaniska trädgård är den största trädgården i sitt slag i Norden och en av de ledande i Europa. Trädgården är ett internationellt respekterat center för botanisk forskning och hortikulturell utveckling. Botaniska trädgården har vetenskapliga och hortikulturella samlingar som omfattar minst 13.000 arter. Trädgården är också ett viktigt besöksmål för cirka 500.000 besökare varje år.

 Enligt uppdrag från Miljönämnden har Göteborgs botaniska trädgård till uppgift:

  • att utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald.
  • att vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå.
  • att utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang.  
    Trädgården skall också utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö.

Botaniska trädgården har även en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som föränd­ringarna för med sig för den biologiska mångfalden.

 

uiqt|wB&kmkqtqi5%wiptmvH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5%wiptmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m