Styrelsen för Västarvet

Styrelsen för Västarvet ansvarar för regionens arbete med natur- och kulturarvsfrågor samt för drift och förvaltning av följande verksamheter

  • Forsviks Industriminne
  • Vänersborgs museum
  • Kulturlagret
  • Lödöse museum
  • Byggnadsvård Nääs
  • Göteborg Naturhistoriska museum 
  • Vitlycke museum
  • Bohusläns museum
  • Studio Västsvensk Konservering 
  • Hemslöjd Västra Götaland

Styrelsen ska verka för att samordning sker inom natur- och kulturarvssektorn. Verksamheten ska grundas på uppdrag och inriktning från kulturnämnden. Västarvet ska använda sina kunskaper för att vara en del av samhällets resurser, bland annat inom arkeologi, byggnadsvård, natur- och kulturmiljövård, konservering, samlingar, arkiv och bibliotek. Västarvet ska genomföra och förnya arbetet på ett långsiktigt hållbart sätt. Den samlade kunskapen inom Västarvet ska användas som en tillgång vid samhällsbygget.

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m