Partier i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen sammanträder

Politikerna i regionfullmäktige och de olika politiska organen representerar åtta rikstäckande partier. Det är partierna själva som nominerar politiker till de politiska uppdragen och regionfullmäktige som slutligen beslutar och utser ledamöterna.

Besluten i nämnder och styrelser fattas oftast genom majoritetsbeslut, vilket innebär att det förslag som får mer än hälften av rösterna vinner omröstningen. Innan ett beslut ska fattas diskuteras frågan inom de egna partierna.

Mandatfördelningen för samtliga partier efter valet 2014:

  • Socialdemokraterna, 46 mandat
  • Moderaterna, 33 mandat
  • Sverigedemokraterna, 14 mandat
  • Miljöpartiet de gröna, 13 mandat
  • Vänsterpartiet , 13 mandat
  • Liberalerna, 11 mandat
  • Centerpartiet, 10 mandat
  • Kristdemokraterna, 9 mandat
uiqt|wBzmoqvi5ivlzmi{{wvH%vozmoqwv5{mzmoqvi5ivlzmi{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m